De voorbereiding voor de eerste 5 projecten is in volle gang. Maar WE wil verder; meer daken en dus meer projecten.

Voorbereiding projecten in portefeuille

We werken gestaag aan de voorbereiding voor de realisatie van de eerste 5 grote zonne-energie-installaties. We voeren overleg met eigenaren, werken aan diverse technische en organisatorische zaken en zijn met banken en specifieke fondsen in gesprek voor financiersparticipatie.

Meer vierkante meter dakoppervlak

Onze naamsbekendheid groeit en daarmee zijn we ook bij ondernemers, VVE’s, agrariërs etc. steeds beter in beeld. De komende maanden zetten we dus ook vol in op het werven van locaties waar we coöperatieve zonne-energieprojecten kunnen gaan realiseren voor onze leden. Afspraken met ondernemers, vastgoedeigenaren,  brancheorganisaties en ondernemersverenigingen gaan er voor zorgen dat we 2022 op nog veel meer daken een installatie kunnen gaan aanleggen.

Extra Support

Gelukkig krijgen we veel support van diverse organisaties die energie-coöperaties zoals Woerden Energie ondersteunen in onze doelstelling een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Contacten met en via de gemeente Woerden, ondersteuning vanuit de provincie Utrecht en “Natuur & Milieu Utrecht” helpen ons enorm. De koepelorganisatie “Energie Samen” staat daarnaast altijd klaar voor advies en praktische ondersteuning

Oproep aan onze leden

Maar ook onze leden en andere Woerdenaren worden van harte uitgenodigd mee te denken over locaties waar WE aan de slag kunnen. Juist via familie, vrienden, kennissen of collega’s worden vaak mooie kansen gecreëerd.

Laat ons weten als je suggesties hebt of via-via iemand kent die eens oriënterend wil praten over een zonnestroominstallatie op zijn of haar pand.

(info@woerdenenergie.nl)

Paul Hoogendijk
Projectleider

Categorieën: Nieuws