Zonnegaard Lievaart is weer een stapje dichter bij een vergunning

Gemeenteraad ontwerpverklaring Lievaart

Zonnegaard Lievaart is weer een stapje dichter bij een vergunning

Zonnegaard Lievaart is weer een stapje dichter bij een vergunning. Donderdag 21 maart gaf de gemeenteraad een zogenaamde “ontwerpverklaring van geen bedenkingen” af. Dat betekent dat de gemeenteraad het eens is met het plan en toestemming geeft om het ter inzage te leggen.

Zonnegaard Lievaart zal worden ingepast tussen de bestaande hagen van wat nu nog fruitteeltbedrijf Lievaart is. Het uitgangspunt is om in het gebied meer biodiversiteit te laten komen dan dat er nu in de boomgaard is.

Ontwikkelaar BHM Solar en energie coöperatie Woerden Energie hebben vanaf het najaar van 2022 hard gewerkt aan opstellen van een goed en gedragen plan voor de ontwikkeling van de zonneweide, dit samen met omwonenden, gemeente, waterschap, experts en andere betrokkenen en met veel oog voor de natuur. Na een grondige controle door de ambtenaren heeft nu dus ook de gemeenteraad ingestemd met de plannen.

Voordat de vergunning definitief wordt zal hij nog 6 weken ter inzage liggen. Wie er vragen heeft kan kijken op deze projectwebsite of rechtstreeks contact opnemen met Woerden Energie Brecht van der Laan Projectleider Zonnegaard Lievaart