Goede bijeenkomst met lokale vertegenwoordigers

Vergadering vertegenwoordigers 15-11-2022

Goede bijeenkomst met lokale vertegenwoordigers

Woerden Energie heeft op 15 november 2022 vertegenwoordigers van de dorpen en de wijken van Woerden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over de energie-transitie.

Er was een goede opkomst met een positieve sfeer. Iedereen staat achter het goede initiatief om woningen en andere gebouwen in onze gemeente Woerden zoveel mogelijk te verduurzamen. Dat wil zeggen isoleren van gebouwen om warmte te behouden. Maar ook de energie voor gebouwen, voor industrie, voor mobiliteit enz. duurzaam op te wekken.

Er zijn 2 clubs in Woerden: Woerden Energie en Duurzaam Woerden

Duurzaam Woerden bevordert het verduurzamen van woningen, met name gericht op energiebesparing. Duurzaam Woerden geeft voorlichting over isoleren en het besparen van energie. Voor informatie daarover kun je behalve op hun website ook terecht bij de Duurzaamheidswinkel, Voorstraat 75.

Woerden Energie wil zo veel mogelijk Woerdenaren betrekken bij het duurzaam opwekken van energie. De komende jaren worden windmolens en zonneparken geplaatst en aangelegd. De winsten daarvan komen nu bij de grote energiebedrijven terecht en vloeien zelfs vaak naar het buitenland. Het doel van Woerden Energie is om ook Woerdenaren mee te laten doen met die projecten, te profiteren van die winsten en ze enthousiast te laten worden voor de duurzame opwek.

”Duurzame energie vóór Woerdenaren en dóór Woerdenaren”

Om niet alleen grote winsten te laten wegvloeien naar de grote energiebedrijven wil Woerden Energie graag dat Woerdenaren mede-eigenaar kunnen worden van bijvoorbeeld windmolens, zonnevelden en grote zonnedaken. Zo kunnen ook de inwoners van onze gemeente profiteren van de financiële opbrengsten. Woerdenaren kunnen investeren in het project en als mede-eigenaren delen ze dan mee in de winst. Mensen dichtbij een windturbine of zonnepark hebben dan niet alleen de lasten maar ook de lusten daarvan. Zo kun je je duurzame hart laten spreken en ook nog eens lief zijn voor je portemonnee.

De gemeente Woerden heeft als beleid om Woerdenaren voor minimaal 50% te kunnen laten deelnemen in duurzame energieprojecten. Minimaal 50% eigenaar dus. Net als de gemeente is het streven van Woerden Energie ook minimaal 50% eigenaar te zijn van projecten.
Om minimaal 50% deelname te verkrijgen moet je vroeg betrokken zijn bij de ontwikkeling van een project, samen met de ontwikkelaar. Anders bepaalt de initiatiefnemer – de energiemaatschappij – alles, met name de instapprijs.

Zover is het nog niet. Wij zijn nu vooral betrokken bij zon-op-dak-projecten. Grote staldaken of daken van industriegebouwen kunnen vol gelegd worden met zonnepanelen. Een voorbeeld is de Beukehof in Zegveld, een staldak waar de eigenaar 182 zonnepanelen en de overige deelnemers ook 182 zonnepanelen hebben gefinancierd. Een mooi samenwerkingsproject.

Enthousiasme

Zonnepanelen zorgen ervoor dat je naar je energieverbruik gaat kijken. Naar je vriezer. Naar de verbouwing van de woning. Overal zit wel een energiecomponent in.
Woerden Energie werkt met vrijwilligers. Soms kunnen er zaken betaald worden uit de inkomsten, soms worden er mensen ingehuurd, maar veel komt van de vrijwilligers zelf. Dat heeft ook iets moois, want het wordt echt iets van ‘onszelf’.
Het streven is meer vrijwilligers vanuit de wijken en dorpen te betrekken bij Woerden Energie. Die vrijwilligers kunnen dan als een ambassadeur in hun wijk de geest van duurzaamheid uitdragen, projecten organiseren en locaties vinden voor bijvoorbeeld in grote zonnedaken. Als je panelen kunt leggen op het dak van de Milandhof, dan willen best veel Zegvelders meedoen.

Het zijn juist de mensen in de wijk, in het dorp, die weten wat er speelt, wie er geïnteresseerd is. Maar, sluit met initiatieven je aan bij de bestaande structuren, bij een Dorpsplatform of een Wijkplatform. Hoe is het georganiseerd? Hoe gaat het daar over energie? Wil men daar iets mee?
Vrijwilligers/ambassadeurs moeten wel enige kennis hebben van het verduurzamen. Er is subsidie voor de cursus basiskennis energietransitie verzorgt door het NMU. De vrijwilligers zijn een belangrijke spil in hun wijk, een belangrijke ambassadeur. Het mooiste is als er meerdere vrijwilligers – 2 of 3 – in een wijk zijn om elkaar te ondersteunen. Woerden Energie wil een platform zijn waar de vrijwilligers ervaringen, informatie en tips kunnen uitwisselen.

 

Het lidmaatschap van Woerden Energie is slechts € 10,- per jaar. Als je nu lid wordt, ben je gratis lid tot het einde van het jaar.

 

Sjaak Voorend

inwoner uit Zegveld