Vooruitblik op 2023

Windmolens op dijk

Vooruitblik op 2023

Komend jaar zetten wij ons in om lopende activiteiten uit te bouwen en om verder te kunnen groeien. Zo maken we een start met het eerste grootschalige project en vele andere plannen die we in de koker hebben. In dit nieuwsbericht lees je daarover meer!

Met het verhaal van Energielandschap Woerden gaan we de boer op

In november hebben we het rapport bij het college en de gemeenteraad aangeboden. Alle leden en nieuwsbrieflezers hebben het rapport via de nieuwsbrief toegezonden gekregen en staat het rapport nu op de site. Dit jaar gaan we met de gemeente en andere partijen in gesprek om draagvlak voor onze plannen te krijgen en om participatieprocessen op gang te brengen.

We gaan van start met het eerste grootschalige energieproject.

Woerden Energie heeft met BHM Solar een overeenkomst getekend om het grootschalige project Zonnegaard Barwoutswaarder met 25.000 panelen te gaan ontwikkelen. Binnenkort zal een omgevingsvergunning voor dit initiatief worden aangevraagd en zal de financiering voor de projectontwikkelingskosten worden voorbereid.

Het eerste Zon op Dak-project wordt in januari in bedrijf genomen

Vorig jaar zijn we erin geslaagd om voor het eerste zon op dak-project ‘Beukehof van Dam’ in Zegveld het gehele participatieproces te doorlopen en zal de zonne-installatie met 182 panelen eind januari op het net worden aangesloten. Dit jaar gaan we met een aantal nieuwe projecten aan de slag.

Het Zonnecollectief wordt wegens succes geprolongeerd

Met de actie van het Zonnecollectief werden we vorig jaar verrast door het grote aantal aanmeldingen die door installateur SolarProf verwerkt moesten worden, wat niet altijd goed lukte. Toch zijn inmiddels zijn de meeste van de 270 aanvragen afgehandeld en zijn ruim 40 zonne-installaties uitgevoerd of staan in de planning. Vanwege de grote belangstelling hopen we dit jaar een nieuwe actie op touw te zetten.

 

De actie WE gaan OM wordt voortgezet

Met de actie op de markt met ‘WE gaan OM’ zijn er ondanks de turbulente energiemarkt toch 36 nieuwe klanten bijgekomen. We gaan dit jaar onze schouders er weer onder zetten om nieuwe klanten voor ‘onze’ coöperatieve energiemaatschappij om | nieuwe energie te werven.

Publiciteit en ledenwerving blijft van belang voor draagvlak en naamsbekendheid

Woerden Energie streeft ernaar om een brede beweging te worden die een bijdrage levert aan de lokale energietransitie. De steun van zoveel mogelijk leden om dat te kunnen realiseren is een onmisbare schakel. In het Kontakt (Woerdense Courant) komen we de komende maanden in de publiciteit om leden te werven en onze vacatures te vervullen.

Het belooft een succesvol jaar te worden

Met de inzet onze enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers en projectleiders gaan we met tal van activiteiten aan de slag gaan om er een succesvol en duurzaam jaar van te maken.

Koen Hordijk
Voorzitter